Ogłoszenie

 

Informujemy, że od dnia 08.04.2019 rozpocznie się rekrutacja do

Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

 

Spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej w ZSPG w Nabrożu

włącz .

Zjednoczeni myślą Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

         14 stycznia 2017 r. w Zespole Szkół Podstawowo – Gimnazjalnych w Nabrożu – Kolonii odbyło się spotkanie opłatkowe Szkół Prymasowskich z Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej oraz uroczystość z okazji 10 rocznicy nadania szkole imienia  Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Uroczystość uświetniła obecność 12 pocztów sztandarowych wraz z dyrektorami, księżmi  i przedstawicielami szkół noszących imię Kardynała Stefana Wyszyńskiego

           Wśród przybyłych gości znaleźli się m. in. ksiądz biskup Mariusz Leszczyński, senator RP Pan Jerzy Chróścikowski, Starosta Tomaszowski Pan Jan Kowalczyk, Pani Prezes Fundacji „Dom Trzeciego Tysiąclecia” im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zamościu Jadwiga Mazur, ksiądz kanonik Marek Dobosz oraz ksiądz prałat Zdzisław Ciżmiński, dyrektorzy szkół i przedszkola z terenu Gminy Łaszczów, emerytowani nauczyciele, Społeczny Komitet Budowy Szkoły, sołtys, nauczyciele, uczniowie, rodzice. W uroczystościach wziął udział również Burmistrz Łaszczowa wraz z członkami Rady Miejskiej w Łaszczowie.

           Coroczne Spotkania Opłatkowe Rodziny Szkół Prymasowskich to już wieloletnia tradycja, której celem jest budowanie więzi między szkołami. Spotkanie 14 stycznia 2017 r. przebiegło się w atmosferze niezwykłej życzliwości, w pełni spełniły się słowa Prymasa "największą mądrością jest umieć jednoczyć, nie rozbijać".

 

Galeria zdjęć z uroczystości

Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże - spotkanie informacyjne w Zamościu

włącz .

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Zamościu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne:

 „Fundusze Europejskie na WŁASNY BIZNES, szkolenia i staże”.

 Na spotkaniu dowiesz się:

  • Jak zdobyć pomoc finansową na założenie własnego biznesu
  • Do kogo się zgłosić
  • Jak podnieść swoje kwalifikacje zawodowe
  • Jak zdobyć doświadczenie zawodowe

 Kiedy: 21.02.2017, godz. 9.00 – 12.15

 Gdzie: Partyzantów 94, sala konferencyjna na III piętrze

 Zapisy do 17.02.2016 r, za pomocą formularza dostępnego na stronie www.rpo.lubelskie.pl w zakładce weź udział w szkoleniach, konferencjach i spotkaniach, mailowo e-mail: zamosc@feu.lubelskie.pl,  telefonicznie: 84 638 02 67; 81 478 13 92/90/89 - osobiście pokój 105 Partyzantów 94

 

Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego prosimy o możliwe szybkie rejestrowanie swojego uczestnictwa. W przypadku dużej liczby chętnych zostanie stworzona lista rezerwowa uczestników oraz zostanie zorganizowane kolejne spotkanie.

Po spotkaniu zapraszamy na bezpłatne konsultacje ze specjalistami ds. funduszy europejskich

 

Burmistrz Łaszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2017r.

włącz .

BURMISTRZ ŁASZCZOWA

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz.1817 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy, Rodziny  i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300) oraz Uchwały nr XIX/124/2016 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 14 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2017 r.

Zwrot podatku akcyzowego w 2017r.

włącz .

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2017 r. do 28 lutego 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2016 r. do 31 stycznia 2017 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2017 r.
     

Limit zwrotu podatku w 2017 r. wynosić będzie:
86,00 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 
3 - 28 kwietnia 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
2 - 31 października 2017 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
 
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
 

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2017 roku.