Ogłoszenie

 

Informujemy, że od dnia 08.04.2019 rozpocznie się rekrutacja do

Liceum Ogólnokształcącego w Łaszczowie.

Szczegółowe informacje dostępne tutaj.

 

Wystawa „SONDERLABORATORIUM SS. Zamojszczyzna „Pierwszy obszar osiedleńczy” w Generalnym Gubernatorstwie 1942-1943”

włącz .

Sonderlaboratorium SS

 

Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Kostki Starowieyskiego w Łaszczowie zaprasza wszystkich zainteresowanych do obejrzenia wystawy:

„SONDERLABORATORIUM SS. Zamojszczyzna „Pierwszy obszar osiedleńczy” w Generalnym Gubernatorstwie 1942-1943” zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. Na 32 planszach zgromadzono materiały dotyczące sytuacji Zamojszczyzny w okresie II wojny światowej, między innymi: losy Dzieci Zamojszczyzny, przymusowe wysiedlenia, Auschwitz, Majdanek. Wystawa czynna do 12 października 2016r. w godzinach 8:00 - 15:00 w budynku liceum przy ul. Chopina 8 w Łaszczowie.

Budowy nowych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Łaszczów

włącz .

Mieszkańcy Miasta Łaszczów

dot. budowy nowych przyłączeń do sieci kanalizacyjnej

 

W związku z planowanym aplikowaniem o środki finansowe na budowę sieci kanalizacyjnej (dotyczy posesji nieobjętych projektem budowlanym z 2005 roku) w ramach Programu Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 przystąpiono do opracowania dokumentacji technicznej na budowę sieci kanalizacyjnej.

 

Wszystkich zainteresowanych przyłączeniem się do sieci kanalizacyjnej prosimy o zgłaszanie się do sołtysów bądź Urzędu Miejskiego celem złożenia deklaracji przyłączenia do kanalizacji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2016 r.

 

Druk deklaracji jak i informację można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie - Łaszczów, ul. Chopina 14 - pok. Nr 13 i 14, w Referacie Gospodarki Komunalnej – Łaszczów, ul. Piłsudskiego 9,  oraz u sołtysów.

Druk deklaracji PDF