Komunikat o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum

włącz .

KOMUNIKAT

o terminie i miejscu losowania składów osobowych Obwodowych Komisji do spraw Referendum:

Nr 1 w Łaszczowie, Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie

 

Na podstawie § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 roku  w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji do. Referendum w referendum ogólnokrajowym oraz powoływania komisji (Dz. U. Nr 74. poz. 671) informuję, że do składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum: Nr 1 w Łaszczowie,

Nr 4 w Dobużku-Kolonii i Nr 10 w Steniatynie podmioty uprawnione zgłosiły po 9 osób, a ponieważ maksymalnie mogą liczyć po 8 osób, składy osobowe w tych komisjach zostaną ustalone w trybie publicznego losowania, które odbędzie się w dniu 14 sierpnia 2015 roku o godzinie 800  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, w sali narad.

Burmistrz Łaszczowa

/-/ Cezary Girgiel

Łaszczów, 2015-08-10                                                                                          

 

Zwrot podatku akcyzowego

włącz .

W terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć wniosek W Urzędzie Miejskim w Łaszczowie w pokoju nr 3 wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramiach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:

81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminie 1 - 31 października 2015 r.

gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Oświadczenie składającego wniosek o użytkowanych lub dzierżawionych gruntach