INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Rekrutacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

włącz .

 

 

ZARZĄD  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ w  Łaszczowie

ogłasza nabór dzieci i młodzież w wieku 13-16 lat , którzy lubią podejmować wyzwania, są odważni i chcą w przyszłości zasilić szeregi naszej jednostki, aby ratować ludzkie życie i mienie.

 

 Zapraszamy do udziału w naszej organizacji w ramach  MŁODZIEŻOWEJ  DRUŻYNY  POŻARNICZEJ.

 

Główne cele MDP to:

 • szerzenie znajomości przepisów przeciwpożarowych,
 • nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • podnoszenie wiedzy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach i zajęcia sportowe,
 • podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla OSP i społeczeństwa lokalnego. 

O członkostwo w MDP może się ubiegać dziewczyna lub chłopak:

 • wiek 13-16 lat,
 • zamieszkały/a na terenie miasta i gminy Łaszczów lub uczęszczający/a do szkoły podstawowej / gimnazjalnej,
 • bez określonych w przepisach MDP przeciwwskazań zdrowotnych i fizycznych,
 • posiadający/a chęci do bezinteresownej służby i pomocy na rzecz lokalnego społeczeństwa i ogólnie pojętego bezpieczeństwa,
 • za zgodą rodziców.

Osoby kontaktowe:

 • Mariusz  Dziki     tel. 608 517 429
 • Sławomir  Karwan   tel.  691 965 514

Szkolenie dla rolników dotyczące płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

włącz .

 

 

Szkolenie dot. płatności bezpośrednich

na lata 2015-2020

 

        Urząd Miejski w Łaszczowie informuje, że w dniu 24 lutego 2015 roku od godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie (Łaszczów, ul. Partyzantów 14, 22-650 Łaszczów) odbędzie się szkolenie dotyczące płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na lata 2015-2020 - w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych (16 marca 2015 roku) oraz nowymi zasadami przyznawania przedmiotowych płatności.

       Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia: płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, wypełniania wniosku obszarowego na 2015 rok, a także działań PROW na lata 2015-2020.

 

      Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Biuro Powiatowe ARiMR w Tomaszowie Lubelskim.

Harmonogram zebrań wyborczych organów jednostek pomocniczych (wybory sołtysów i rad sołeckich) Gminy Łaszczów Kadencja 2014-2018

włącz .

L.p.

Sołectwo

Data zebrania

Godz.

Miejsce zebrania

1.

 

Czerkasy

13.02.2015

900

Gminny Ośrodek Kultury

2.

 

Dobużek

10.02.2015

900

świetlica wiejska

3.

 

Domaniż

11.02.2015

900

świetlica wiejska

4.

 

Hopkie

12.02.2015

900

świetlica wiejska

5.

Kmiczyn

 

10.02.2015

1300

świetlica wiejska

6.

Łaszczów

 

13.02.2015

1300

Gminny Ośrodek Kultury

7.

Łaszczów-Kolonia

11.02.2015

1100

 

Gminny Ośrodek Kultury

8.

Małoniż

09.02.2015

1100

 

świetlica wiejska

9.

Muratyn

09.02.2015

1300

 

świetlica wiejska

10.

Nabróż

 

10.02.2015

1100

remiza strażacka

11.

Nadolce

 

09.02.2015

900

Świetlica wiejska w Maloniżu

12.

 

Pieniany

16.02.2015

1100

świetlica wiejska

13.

 

Pieniany-Kolonia

16.02.2015

900

świetlica wiejska

w Pienianach

14.

Podhajce

 

13.02.2015

1100

Gminny Ośrodek Kultury

15.

Podlodów

 

16.02.2015

1300

świetlica wiejska

16.

Pukarzów

 

12.02.2015

1300

Szkoła Podstawowa

17.

Ratyczów

 

17.02.2015

1100

świetlica wiejska

18.

Steniatyn

 

11.02.2015

1300

 

świetlica wiejska

19.

Wólka Pukarzowska

12.02.2015

1100

świetlica wiejska

20.

Zimno

 

17.02.2015

1300

Szkoła Podstawowa

MIKOŁAJKI Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY

włącz .

            W dniu 16 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej  im. gen. Władysława Sikorskiego
w Łaszczowie odbyła się uroczystość pod nazwą "Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy.'' Organizatorami spotkania był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie oraz  Burmistrz Łaszczowa.

            Przy współpracy z w/w instytucjami przygotowano rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Bezpiecznie na wsi", połączone ze spotkaniem z Św. Mikołajem rozdającym prezenty – nagrody dla przedszkolaków i uczniów z placówek oświatowych mieszczących się w mieście i gminie Łaszczów. Nagrody ufundowali: Państwowa Inspekcja Pracy,  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Burmistrz Łaszczowa oraz zakłady pracy i firmy działające na terenie tutejszej gminy. Wyróżnione prace plastyczne wykonane były różnorodnymi technikami, każda przedstawiała niebezpieczne i groźne zdarzenie mogące mieć miejsce podczas prac polowych  oraz wyraźne ostrzeżenie jak ich uniknąć.

Finał II edycji akcji „Paczka Marzeń”

włącz .

W piątek 05 grudnia 2014r. już po raz drugi odbył się finał akcji „Paczka Marzeń” organizowanej przez Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim.

Akcję zainicjowali uczniowie wraz z opiekunem Dorotą Stawarską z Zespołu Szkół Nr 1 w 2013 roku. Dzieci typują Kluby Wiewiórka wraz z gronem nauczycielskim i pedagogiem szkolnym w szkołach podstawowych z terenu naszego powiatu.

Celem inicjatywy jest wsparcie rodzin z mniejszymi szansami, a w szczególności dzieci, spełnianie ich marzeń, a także podkreślenie dnia, w którym dziecko powinno być szczęśliwe i nie czuło się zapomniane. Maluchy napisały listy do św. Mikołaja, który w towarzystwie Śnieżynek i pomocników rozdał paczki przygotowane przez szkoły i instytucje z terenu całego powiatu. Wręczenie prezentów odbyło się w świątecznej, radosnej atmosferze co zaowocowało szerokimi uśmiechami na twarzach dzieci.

Urząd Miejski w Łaszczowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotował paczkę dla jednego z dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby na jego twarzy pojawił się uśmiech.