INFORMACJA

 

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2019 r.,

Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie będzie czynna do godziny 14.00.

 

Ponadto przypominamy, że wszystkie dotychczasowe wypłaty,

również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, będą realizowane

w kasie BS w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego.

Obchody upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej

włącz .

Dnia 1 września 2019 r, odbyły się gminne obchody upamiętniające 80 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Podczas uroczystości odśpiewany został Hymn Polski i została wciągnięta na maszt flaga państwowa. Ku pamięci ofiar tamtych wydarzeń zapalono 80  białych i czerwonych zniczy. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 4:45 rano, jest to symboliczna godzina rozpoczęcia II Wojny Światowej.

Dziękuję mieszkańcom, Radnym Rady Miejskiej w Łaszczowie, sołtysom, delegacji szkół, którzy byli obecni tego dnia i oddali hołd poległym- bo to dzięki bohaterom tamtych wydarzeń żyjemy w wolnej Polsce. Dziękuję wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację tej uroczystości.

 

 

 

Aleksandra Pietrasz

Burmistrz Łaszczowa

 

Galeria zdjęć

Komunikat dotyczący Nowego Prawa UE w zakresie zdrowia roślin

włącz .

K O M U N I K A T

Nowe prawo UE w zakresie zdrowia roślin – REJESTRACJA PODMIOTÓW PROFESJONALNYCH I PASZPORTOWANIE ROŚLIN

 

Od 14 grudnia 2019 r. w odniesieniu do produkcji i obrotu materiałem roślinnym będą obowiązywały nowe przepisy UE w zakresie zdrowia roślin tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031.

Jakie rośliny będą objęte nowymi przepisami?

Nowe przepisy będą dotyczyły wszystkich „roślin przeznaczonych do sadzenia” – czyli wszystkie rośliny rosnące, przeznaczone do sadzenia, przesadzania łącznie z tymi, które dotychczas nie podlegały przepisom (ZWIĘKSZONY ZAKRES)

produkowane, nabywane, przemieszczane przez podmioty profesjonalne i w obrocie pomiędzy podmiotami profesjonalnymi

Kto będzie podlegał rejestracji?

Rejestracji w urzędowym rejestrze podmiotów profesjonalnych będą podlegali producenci, eksporterzy, importerzy, podmioty przemieszczające ww. rośliny, a także m.in. podmioty:

  •  wprowadzające – importujące – do UE rośliny, produkty roślinne i przedmioty, dla których wymagane jest świadectwo fitosanitarne
  •  przemieszczające w UE rośliny, produkty roślinne i przedmioty, dla których wymagany jest paszport roślin
  •  podmioty upoważnione do wydawania paszportów roślin
  •  wnioskujące o wydanie świadectw fitosanitarnych
  •  upoważnione do umieszczania na drewnianych materiałach opakowaniowych oznaczeń ISPM 15 (DMO)
  •  przekazujące wymagane informacje dla podróżnych
  •  prowadzące sprzedaż internetową
  •  prowadzące działalność na obszarach wyznaczonych w związku z wystąpieniem agrofaga kwarantannowego dla UE.

 

Podmioty, które są wpisane do dotychczasowego rejestru przedsiębiorców, będą automatycznie przeniesione do nowego urzędowego rejestru podmiotów profesjonalnych, ale do 14 marca 2020 r. będą musiały zaktualizować swoje dane.

Kto będzie wydawał paszporty roślin?

Paszporty roślin co dla zasady będą wydawane przez upoważnione profesjonalne podmioty, a tylko w sytuacjach wyjątkowych przez Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Upoważniony do wydawania paszportów podmiot będzie musiał wykazać się wiedzą niezbędną do przeprowadzenia oceny zdrowotności roślin oraz dysponować systemami i procedurami umożliwiającymi identyfikowalność.

Dla całej UE będą obowiązywały jednolite wzory paszportów i będzie obowiązek  dołączania ich do jednostki handlowej przy przemieszczaniu pomiędzy podmiotami profesjonalnymi.

Gdzie można uzyskać informacje?

W jednostkach terenowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Lublinie – adresy dostępne na stronie internetowej: http://piorin.gov.pl/wiorin/lubelskie/