Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

włącz .

O G Ł O S Z E N I E

 

W związku z ogłoszonym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie programem priorytetowym pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”, Gmina Łaszczów zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Zadanie będzie obejmować odbiór  folii rolniczej, siatki i sznurka do owijania  balotów, opakowań po nawozach, opakowań typu Big Bag (z miejsca wskazanego przez gminę) oraz odzysk lub unieszkodliwienie tych odpadów.

Ogłasza się nabór deklaracji do udziału w programie dotyczącym  usuwania folii rolniczych pochodzącej z gospodarstw rolnych gminy Łaszczów. Właściciele gospodarstw rolnych zainteresowani udziałem w programie powinni złożyć deklarację wraz z załącznikami w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, ul. Chopina 14, pokój Nr 5 do dnia 06.12.2019 r. Do deklaracji należy dołączyć oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, lub wszystkie zaświadczenia o tej pomocy  otrzymane w roku, w którym rolnik ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Gminę Łaszczów dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania dotacji, program nie będzie realizowany.

Do pobrania:

1. Deklaracja przystąpienia do programu.  - PDF

    Deklaracja przystąpienia do programu.  - DOC

2. Oświadczenie o pomocy de minimis.  - PDF

    Oświadczenie o pomocy de minimis.  - DOC

 

Komunikat Program Konopny IWNIRZ

włącz .

 

 

UPRAWA KONOPI PRZEMYSŁOWYCH

POLSKICH ODMIAN

ZAKUP 100% PLONU NASION

 

 

 

Zapraszamy do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich odmian konopi przemysłowych. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest największym producentem materiału nasiennego polskich, wyhodowanych w Instytucie odmian. W ramach umów kontraktacji w roku 2020 zapewniamy rolnikom profesjonalne wsparcie i korzystne warunki współpracy:

• Uprawa odmian o bezpiecznym (poniżej 0,2%) poziomie THC

• Wysokiej jakości materiał nasienny

• Zakup całego plonu nasion wg ustalonych cen

• Atrakcyjną rentowność, przychód z hektara nawet 20 000 zł

• Pomoc w dokonaniu zgłoszeń urzędowych.

• Wsparcie agrotechniczne w całym okresie upraw

• Opiekę merytoryczną ekspertów/pracowników naukowych IWNIRZ

• Możliwość nabycia wiedzy w zakresie upraw, zbioru i przetwórstwa konopi przemysłowych w trakcie organizowanych szkoleń I spotkań indywidualnych

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt:

telefoniczny: 664 949 998

mailowy:biuro@programkonopny.pl

www.programkonopny.pl

 

 Folder Programu Konopnego