Zbiórka krwi w Urzędzie Wojewódzkiim w Lublinie

włącz .

W środę, 22 sierpnia 2018 roku w godz. 8:30- 14:00, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie Odbędzie się zbiórka krwi. Udział w zbiórce krwi może wziąć każdy pełnoletni mieszkaniec województwa lubelskiego. Serdecznie zapraszamy do honorowego oddawania krwi.

informacja kto może oddac krew

informacje czego nie robić przed oddaniem krwi

Informacja o ASF

włącz .

Informuję, że po stwierdzeniu w dniu 17 lipca 2018 r. przypadku choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. afrykańskiego pomoru świń i dzików w powiecie
hrubieszowskim w okolicy miejscowości Wólka Poturzyńska (gm.Dołhobyczów), Wojewoda Lubelskim Rozporządzeniem Nr 26 z dnia 25 lipca 2018r. określił obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący w powiecie tomaszowskim następujące miejscowości w gminie Telatyn: Nowosiółki, Poturzyn, Suszów, Wasylów. W związku z powyższym ponawiam prośbę Starosty Tomaszowskiego o podejmowanie niezbędnych działań prewencyjnych oraz współpracę
z inspekcją weterynaryjną w zakresie zapobiegania i zwalczania ASF. Kierujący Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Stanisław Kielech

Informacja dla rolników dotycząca strat spowodowanych suszą w 2018 r

włącz .

Burmistrz Łaszczowa informuje, że w związku ze stwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wystąpienia suszy rolniczej na obszarze Polski w tym gminy Łaszczów wśród upraw:

  • zbóż jarych (rosnących na I i II, III, IV kategorii gleb)
  • zbóż ozimych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • krzewów owocowych (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • drzew owocowych (rosnących na I i II kategorii gleb)
  • truskawek (rosnących na I, II, III kategorii gleb)
  • roślin strączkowych (rosnących na I kategorii gleby)

należy zgłaszać powstałe straty w wymienionych uprawach – co umożliwi określenie zakresu zaistniałych szkód i sformułowanie zgłoszenia do Wojewody Lubelskiego informującego o przystąpieniu Komisji powołanej zarządzeniem Wojewody Lubelskiego Nr 243 z dnia 20 sierpnia 2015 r. do szacowania strat zgodnie ze złożonymi wnioskami.

Przed zgłoszeniem oświadczenia o stratach należy sprawdzić występowanie suszy w załączonych materiałach.

Wnioski wraz z oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód należy składać zgodnie z załączonymi wzorami do Urzędu Miejskiego w Łaszczowie w pok. nr. 13

Oświadczenie o stratach w uprawach

Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich (trwałe straty w drzewach lub krzewach)

Oświadczenie o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie o szkodach w budynkach i sprzęcie rolniczym

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Wykaz upraw zagrożonych suszą według IUNG na terenach Gminy Łaszczów - http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/0618063/

Wyjaśnienia dotyczące podziału kategorii gleb http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/

mapa kategorii gleb http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/