Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie

włącz .

 

OŚRODEK  SZKOLENIA  ZAWODOWEGO

OCHOTNICZYCH  HUFCÓW  PRACY

 22-600 Tomaszów Lubelski,  ul. Tomasza Zamojskiego 14

 

tel. 514 023 382        e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

 

 Ośrodek  Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim funkcjonuje w ramach utrzymania rezultatów projektu  „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:

 1. Wiek 18-25 lat
 2. Osoba niepracująca i nieucząca się
 3. Która ukończyła naukę na poziomie: gimnazjum, szkoły zawodowej lub szkoły średniej

 

Szkolenie jest bezpłatne! Zwracane są koszty dojazdu na podstawie biletów. Gwarantujemy ubezpieczenie, wyżywienie, jak również badania lekarskie za które uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514-023-382 lub w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego ul. Tomasza Zamojskiego 14, (budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2), 22-600 Tomaszów Lubelski

   

Otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2015 r

włącz .

BURMISTRZA ŁASZCZOWA

ogłasza

 

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118 – j.t.), Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. z 2011 r. nr 6 poz. 25) oraz Uchwały nr IV/12/2015 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 27 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Łaszczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015.

 

otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2015 r.

 

     I.        Rodzaj zadania:

Upowszechnianie kultury fizycznej, w tym:

-           propagowanie aktywnych form spędzania wypoczynku dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek i współzawodnictwa sportowego, udziału w zawodach i rozgrywkach sportowych, reprezentowanie Gminy w rozgrywkach międzyklubowych poza Gminą,

-            szkolenie kadr młodzieżowych i seniorów przez kluby sportowe

-            wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.

Spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia na samozatrudnienie

włącz .

Szanowni Państwo,

Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich, Lokalny Punkt Informacyjny  w Zamościu zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne organizowane w dwóch terminach:  3  i 4 marca 2015 r.Fundusze dotacyjne i zwrotne w 2015 r. –  źródła finansowania dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą, dotyczące bezzwrotnego wsparcia ze środków unijnych do kwoty 40 tys. zł oraz wsparcia w formie pożyczki do kwoty 50 tys. zł.  lub  75 tys. zł na założenie działalności gospodarczej.

Wsparcie pochodzi ze środków unijnych na samozatrudnienie w ramach Programu Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 6.2 „Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” oraz programów krajowych.

 Wsparcie w formie dotacyjnej jest skierowane  do osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo z powiatów zamojskiego, tomaszowskiego, hrubieszowskiego oraz m. Zamościa,  natomiast osoby pracujące oraz mieszkańcy powiatu biłgorajskiego mogą skorzystać z wersji pożyczkowej.

Udział w spotkaniach zapowiedzieli przedstawiciele instytucji realizujących projekty oraz przedstawiciel PUP w Zamościu.  

Spotkania odbędą się w godz. 10.00 – 14.00

3 marca br – w Sali konferencyjnej A (siedziba Delegatury Urzędu Wojewódzkiego) w Zamościu przy ul Partyzantów 3

4 marca br -  w sali  nr 319 w  budynku przy ul. Partyzantów 94 (siedziba LPI ) w Zamościu

Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 Agenda spotkania i formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.feu.lubelskie.pl

Rekrutacja Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

włącz .

 

 

ZARZĄD  OCHOTNICZEJ  STRAŻY  POŻARNEJ w  Łaszczowie

ogłasza nabór dzieci i młodzież w wieku 13-16 lat , którzy lubią podejmować wyzwania, są odważni i chcą w przyszłości zasilić szeregi naszej jednostki, aby ratować ludzkie życie i mienie.

 

 Zapraszamy do udziału w naszej organizacji w ramach  MŁODZIEŻOWEJ  DRUŻYNY  POŻARNICZEJ.

 

Główne cele MDP to:

 • szerzenie znajomości przepisów przeciwpożarowych,
 • nauka zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • podnoszenie wiedzy w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej,
 • rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach i zajęcia sportowe,
 • podejmowanie i realizacja innych zadań pożytecznych dla OSP i społeczeństwa lokalnego. 

O członkostwo w MDP może się ubiegać dziewczyna lub chłopak:

 • wiek 13-16 lat,
 • zamieszkały/a na terenie miasta i gminy Łaszczów lub uczęszczający/a do szkoły podstawowej / gimnazjalnej,
 • bez określonych w przepisach MDP przeciwwskazań zdrowotnych i fizycznych,
 • posiadający/a chęci do bezinteresownej służby i pomocy na rzecz lokalnego społeczeństwa i ogólnie pojętego bezpieczeństwa,
 • za zgodą rodziców.

Osoby kontaktowe:

 • Mariusz  Dziki     tel. 608 517 429
 • Sławomir  Karwan   tel.  691 965 514

Szkolenie dla rolników dotyczące płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

włącz .

 

 

Szkolenie dot. płatności bezpośrednich

na lata 2015-2020

 

        Urząd Miejski w Łaszczowie informuje, że w dniu 24 lutego 2015 roku od godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie (Łaszczów, ul. Partyzantów 14, 22-650 Łaszczów) odbędzie się szkolenie dotyczące płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na lata 2015-2020 - w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności obszarowych (16 marca 2015 roku) oraz nowymi zasadami przyznawania przedmiotowych płatności.

       Podczas szkolenia poruszane będą zagadnienia: płatności bezpośrednich na lata 2015-2020, wypełniania wniosku obszarowego na 2015 rok, a także działań PROW na lata 2015-2020.

 

      Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Biuro Powiatowe ARiMR w Tomaszowie Lubelskim.

Harmonogram zebrań wyborczych organów jednostek pomocniczych (wybory sołtysów i rad sołeckich) Gminy Łaszczów Kadencja 2014-2018

włącz .

L.p.

Sołectwo

Data zebrania

Godz.

Miejsce zebrania

1.

 

Czerkasy

13.02.2015

900

Gminny Ośrodek Kultury

2.

 

Dobużek

10.02.2015

900

świetlica wiejska

3.

 

Domaniż

11.02.2015

900

świetlica wiejska

4.

 

Hopkie

12.02.2015

900

świetlica wiejska

5.

Kmiczyn

 

10.02.2015

1300

świetlica wiejska

6.

Łaszczów

 

13.02.2015

1300

Gminny Ośrodek Kultury

7.

Łaszczów-Kolonia

11.02.2015

1100

 

Gminny Ośrodek Kultury

8.

Małoniż

09.02.2015

1100

 

świetlica wiejska

9.

Muratyn

09.02.2015

1300

 

świetlica wiejska

10.

Nabróż

 

10.02.2015

1100

remiza strażacka

11.

Nadolce

 

09.02.2015

900

Świetlica wiejska w Maloniżu

12.

 

Pieniany

16.02.2015

1100

świetlica wiejska

13.

 

Pieniany-Kolonia

16.02.2015

900

świetlica wiejska

w Pienianach

14.

Podhajce

 

13.02.2015

1100

Gminny Ośrodek Kultury

15.

Podlodów

 

16.02.2015

1300

świetlica wiejska

16.

Pukarzów

 

12.02.2015

1300

Szkoła Podstawowa

17.

Ratyczów

 

17.02.2015

1100

świetlica wiejska

18.

Steniatyn

 

11.02.2015

1300

 

świetlica wiejska

19.

Wólka Pukarzowska

12.02.2015

1100

świetlica wiejska

20.

Zimno

 

17.02.2015

1300

Szkoła Podstawowa