Program "Groby i cmentarze wojenne w kraju"

włącz .

Do dnia 29 marca 2019 roku jest możliwość aplikowania do programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą "Groby i cmentarze wojenne w kraju".

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury (z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego); organizacje pozarządowe; jednostki samorządu terytorialnego; uczelnie publiczne i uczelnie niepubliczne; kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne. W naborze do programu jeden wnioskodawca ma prawo złożyć maksymalnie 2 wnioski. Program realizowany jest wyłącznie w trybie 1-rocznym. Wnioski należy składać z wykorzystaniem Elektronicznego Biura Obsługi Interesanta.

Szczegółowy zakres kwalifikujących się zadań, limity finansowe warunkujące uzyskanie dofinansowania, wykaz koszt ów kwalifikowanych, kryteria oceny wniosków oraz pozostałe wymogi warunkujące udział w tegorocznym naborze określa regulamin. Regulamin oraz pozostałe informacje na temat programu znajdują się na stronie internetowej MKiDN, podanej tutaj

ASF tematem rozmów z producentami trzody chlewnej w Łaszczowie

włącz .

ASF tematem rozmów z producentami trzody chlewnej

w Łaszczowie

Dnia 18 marca 2019 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie o godz. 10:00  odbyło się spotkanie z rolnikami i hodowcami trzody chlewnej poświęcone wirusowi Afrykańskiego Pomoru Świń.

W spotkaniu uczestniczyli Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania -  Kryzysowego Pan Andrzej Odyniec, Z-ca Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Pani Katarzyna Żurawska, Powiatowy Lekarz Weterynarii Pani Janina Wojtas oraz Pani Aleksandra Pietrasz - Burmistrz Łaszczowa.

zdjecie 1 ze spotkania w sprawie asf