Informacja o wynikach postępowania w sprawie otwartego konkursu na upowszechnienie kultury fizycznej

włącz .