Akcja krwiodawstwa "Na straży życia"

włącz .

plakat akcji krwiodawstwa