Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

włącz .

komunikat agencji rynku rolnego