Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny zaprasza do udziału w projekcie: „Szansa dla młodych”

włącz .

 

logo fundacji rozowu lubelszczyzny 

FUNDACJA ROZWOJU LUBELSZCZYZNY

zaprasza do udziału w projekcie:

 „Szansa dla młodych”

 

Dla kogo?

Mieszkańcy województwa lubelskiego z wykształceniem minimum gimnazjalnym
w wieku 18-29 lat, pozostający bez pracy, nie uczestniczący w kształceniu
i szkoleniu.

 

Jakie działania będą oferowane w ramach projektu ?

 1. Wsparcie aktywizacyjno-doradcze, indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe.

 2. Szkolenie:

W Tomaszowie Lubelskim:

a) Kucharz gastronomii z egzaminem czeladniczym -  200 godz.

b) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie z egzam. czeladniczym - 200 godz.

c) Księgowość z elementami kadr i płac -  120 godz.

 

W Zamościu:

a) Operator koparko- ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – 202 godz.

b) Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych oraz wózków jezdniowych z napędem silnikowym z egzaminem zewnętrznym UDT – 202 godz.

c) Sprzedawca z obsługa kasy fiskalnej i komputera – 104 godz. 

 

W Chełmie:

a) Operator koparko- ładowarki z egzaminem Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie – 202 godz.

b) Fryzjer z egzaminem czeladniczym – 250 godz.

c) Obsługa sekretariatu – 70 godz.

 

 stypendium szkoleniowe w wysokości 8,54 zł za godzinę szkolenia

3. Staże zawodowe - 4 miesiące (stypendium stażowe w wysokości 1280,66 zł/m-c)

 

4. Pośrednictwo pracy

5. Ponadto

  • prezentacja metod i narzędzi poszukiwania pracy
  • ubezpieczenie NNW
  • poczęstunek w trakcie zajęć
  • materiały edukacyjne i szkoleniowe
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
  • zwrot kosztów dojazdu w trakcie szkolenia i stażu.

 

Gdzie uzyskasz więcej informacji o projekcie?

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Tomaszowie Lubelskim:

ul. Lwowska 80, I piętro, p.2, 22-600 Tomaszów Lubelski

 tel. 84 664 10 27,

e-mail: tomaszow@fundacja.lublin.pl,

 

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Zamościu:

ul. Pereca 2,(budynek Rektoratu PWSZ) pok. 7,8,9, 22-400 Zamość

tel. 84 627 18 32, 84 627 11 91

e-mail: zamosc@fundacja.lublin.pl,

 

Lokalny Ośrodek Doradczo-Szkoleniowy w Chełmie:

Pl. Niepodległości 1, pok. 46, 22-200 Chełm,

tel. 82 563 24 29

e-mail: chelm@fundacja.lublin.pl,