Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

włącz .

Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 2017