Uchwała w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

włącz .

uchwała podzialu gminy na obwody glosowaniaWykaz obwodów głosowania