Uroczystości patriotyczno-religijne z okazji Święta Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

włącz .

Uroczystości 3 maja 2018 w Łaszczowie