Komunikat o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

włącz .

zgłaszanie komitetów wyborczych