Harmonogram zebrań wyborczych organów jednostek pomocniczych (wybory sołtysów i rad sołeckich)

włącz .

HArmonogram zebrań na wybory sołtysów

HArmonogram zebrań na wybory sołtysów