Burmistrz Łaszczowa ogłasza otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku

włącz .

konkurs na kulture

konkurs na kulture