Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Władysława Sikorskiego w Łaszczowie

włącz .

ogloszenie konkursuna dyrektora szkoły w Laaszczowie str1

ogloszenie konkursuna dyrektora szkoły w Laaszczowie str2

ogloszenie konkursuna dyrektora szkoły w Laaszczowie str3

ogloszenie konkursuna dyrektora szkoły w Laaszczowie str4