Ogłoszenie wyników otwartego konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Łaszczów z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku

włącz .

wyniki konkursu w 2019 roku