Informacja dla rodziców dotycząca strajku nauczycieli

włącz .

informacja o zapewnieniu opieki nad dziećmi podczas strajku nauczycieli