Rozporządzenie dotyczące odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu tomaszowskiego

włącz .

rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

 

rozporządzenie w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików str2