Rekrutacja na szkolenie pomocy kuchennej

włącz .

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

OHP jako realizator usług rynku pracy”

OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO EFS

OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Tomasza Zamojskiego 14

 

     tel. 514 023 382                                             e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

 Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Tomaszowie Lubelskim powstał w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

 

Pomoc kuchenna z elementami organizacji imprez okolicznościowych

 

 

Warunki uczestnictwa w szkoleniu to:

  1. Wiek 18-25 lata

  2. Osoba niepracująca i nieucząca się

  3. Ukończyła naukę na poziomie gimnazjum, szkoły średniej lub szkoły zawodowej

 

Szkolenie jest całkowicie bezpłatne! Na szkoleniu zapewniamy wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu, a także ubezpieczenie oraz badania lekarskie.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514-023-382 lub też w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego EFS ul. Tomasza Zamojskiego 14 ( budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2),

22-600 Tomaszów Lubelski