Konkurs na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów

włącz .

                                                                                        

Stowarzyszenie „Czajnia” ogłasza

 konkurs na stypendia dla uczniów szkół gimnazjalnych

 i ponadgimnazjalnych „MŁODZIEŻOWE KIESZONKOWE”

 oraz stypendia dla studentów „AGRAFKA AGORY” 


 

Do 16 września studenci mieszkający w powiecie tomaszowskim i studenci Wydziału Zamiejscowego KULu mogą ubiegać się o stypendium pn. „Agrafka Agory”.

 

 Stypendia „Agrafka Agory” skierowane są do studentów:

 a.         stale zameldowani w powiecie tomaszowskim lub studiują na WZNPiE KUL Tomaszów Lubelskim, 

 b.      pochodzą z rodzin znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej,  oznaczającym dochód rodziny w przeliczeniu na osobę  lub dochód osoby uczącej  się nie wyższy niż 893  zł netto  lub  1021  zł,  gdy  członkiem  rodziny  jest  osoba  legitymująca  się orzeczeniem  o niepełnosprawności  lub  orzeczeniem o umiarkowanym  albo znacznym stopniu niepełnosprawności,   

 c.       osiągnęli  średnią nie niższą niż 4,0 (studenci  II roku i wyżej) , w przypadku studentów I-ego roku  brana będzie pod uwagę liczba punktów na świadectwie maturalnym nie niższa niż 150,

 d.      angażują się  w działalność na polu społecznym lub obywatelskim.

 

Stowarzyszenie Czajnia zaprasza także uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych powiatu tomaszowskiego do składania wniosków o stypendium pn. „Młodzieżowe Kieszonkowe” terminie do 23 września.

 Kryteria przyznawania stypendium dla uczniów „Młodzieżowe Kieszonkowe” to:

 ·         wysokość dochodu przypadająca na jednego członka gospodarstwa domowego,

 ·         osiągnięcia w nauce

 ·         działalność charytatywna i aktywność obywatelska (m.in. praca w wolontariacie, działalność w samorządzie uczniowskim, przynależność do klubu sportowego, artystycznego, itp.).

  Więcej informacji na stronie internetowej www.czajnia.pl a także w biurze stowarzyszenia ul. Lwowska 52 (za księgarnią religijną), Tomaszów Lubelski, tel. 84 664 13 40, e-mail: czajnia@o2.pl.

 W razie pytań prosimy o kontakt z Natalią Romanek – Koordynatorem Programu Stypendialnego „Młodzieżowe Kieszonkowe” tel. 511 251 677, e-mail: natalia-romanek@wp.pl.

 

 

Program Stypendialny „Młodzieżowe kieszonkowe” dofinansowała w ramach programu "Równe Szanse - Lokalne Programy Stypendialne" Fundacja im. Stefana Batorego w Warszawie
a stypendia dla studentów pn.
„Agrafka Agory” to partnerski program Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Fundacji Agory.