Szkolenie na stanowisko: Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i kierowcą operatorem wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej

włącz .

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 „OHP jako realizator usług rynku pracy”

 OŚRODEK SZKOLENIA ZAWODOWEGO EFS

 OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

 22-600 Tomaszów Lubelski, ul. Tomasza Zamojskiego 14

 

      tel. 514 023 382                                             e-mail:  osz.tomaszowlubelski@ohp.pl

  Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS w Tomaszowie Lubelskim powstał w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”. Jednostka świadczy usługi na rzecz młodzieży w zakresie organizowania kursów i szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy.

 Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS prowadzi nabór na bezpłatne szkolenie:

  Magazynier z obsługą komputera, kas fiskalnych i kierowcą operatorem wózka jezdniowego z napędem silnikowym wraz z bezpieczną wymianą butli gazowej.

 Warunki uczestnictwa w szkoleniu to:

  1. Wiek 18-25 lata

  2. Osoba niepracująca i nieucząca się

  3. Ukończyła naukę na poziomie gimnazjum, szkoły średniej lub szkoły zawodowej

  Szkolenie jest całkowicie bezpłatne! Na szkoleniu zapewniamy wyżywienia, zwrot kosztów dojazdu, a także ubezpieczenie oraz badania lekarskie.

  Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 514-023-382 lub też w siedzibie Ośrodka Szkolenia Zawodowego EFS ul. Tomasza Zamojskiego 14 ( budynek Przedszkola Samorządowego Nr 2),

 22-600 Tomaszów Lubelski