Konsultacje RPO WL na lata 2014 – 2020 w Łaszczowie

włącz .

W piątek 25 października, w Łaszczowie zorganizowane zostało spotkanie konsultacyjne, dotyczące opracowywanego projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Na spotkanie zostało zorganizowane przez Burmistrza Łaszczowa na prośbę marszałka województwa lubelskiego Pana Krzysztofa Hetmana

W dniu 1 października 2013 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zaakceptował i wyraził zgodę na skierowanie do konsultacji społecznych Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

W związku z opracowaniem projektu RPO WL oraz w celu realizacji zasady partnerstwa na etapie programowania, Zarząd Województwa Lubelskiego zaplanował zorganizowanie dziesięciu spotkań konsultacyjnych na terenie województwa lubelskiego w tym jednego w Łaszczowie.

 

W spotkaniu w Łaszczowie uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz partnerzy gospodarczy i społeczni z powiatu tomaszowskiego i hrubieszowskiego. Włączenie szerokiej grupy podmiotów w konsultacje społeczne miło na celu zebranie opinii i uwag w zakresie kierunków wsparcia proponowanych w projekcie programu.

 

Podczas spotkania obecni byli m.in.

- Pan Krzysztof Hetman Marszałek Województwa Lubelskiego

- Pan Sławomir Sosnowski Wicemarszałek Województwa Lubelskiego

- Pani Aneta Pieczykolan Dyrektor Departamentu Regionalnego Programu Operacyjnego

- Pan Tomasz Zając Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego  

- Pan Jan Kowalczyk Starosta Powiatu Tomaszowskiego

- Pan Tomasz Ożóg Sekretarz Starostwa Powiatowego w Hrubieszowie

- Pan Cezary Girgiel Burmistrz Łaszczowa

 

Po przedstawieniu głównych założeń PRO WL na lata 2014-2020 odbyła się dyskusja nad dokumentem, każdy z uczestników mógł w imieniu samorządu czy organizacji zgłosić swoje propozycje zmian.

 

Galeria zdjęć ze spotkania