Uroczystości patriotyczno - religijne z okazji rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę

włącz .