Harmonogram zebrań wyborczych organów jednostek pomocniczych (wybory sołtysów i rad sołeckich) Gminy Łaszczów Kadencja 2014-2018

włącz .

L.p.

Sołectwo

Data zebrania

Godz.

Miejsce zebrania

1.

 

Czerkasy

13.02.2015

900

Gminny Ośrodek Kultury

2.

 

Dobużek

10.02.2015

900

świetlica wiejska

3.

 

Domaniż

11.02.2015

900

świetlica wiejska

4.

 

Hopkie

12.02.2015

900

świetlica wiejska

5.

Kmiczyn

 

10.02.2015

1300

świetlica wiejska

6.

Łaszczów

 

13.02.2015

1300

Gminny Ośrodek Kultury

7.

Łaszczów-Kolonia

11.02.2015

1100

 

Gminny Ośrodek Kultury

8.

Małoniż

09.02.2015

1100

 

świetlica wiejska

9.

Muratyn

09.02.2015

1300

 

świetlica wiejska

10.

Nabróż

 

10.02.2015

1100

remiza strażacka

11.

Nadolce

 

09.02.2015

900

Świetlica wiejska w Maloniżu

12.

 

Pieniany

16.02.2015

1100

świetlica wiejska

13.

 

Pieniany-Kolonia

16.02.2015

900

świetlica wiejska

w Pienianach

14.

Podhajce

 

13.02.2015

1100

Gminny Ośrodek Kultury

15.

Podlodów

 

16.02.2015

1300

świetlica wiejska

16.

Pukarzów

 

12.02.2015

1300

Szkoła Podstawowa

17.

Ratyczów

 

17.02.2015

1100

świetlica wiejska

18.

Steniatyn

 

11.02.2015

1300

 

świetlica wiejska

19.

Wólka Pukarzowska

12.02.2015

1100

świetlica wiejska

20.

Zimno

 

17.02.2015

1300

Szkoła Podstawowa

MIKOŁAJKI Z PAŃSTWOWĄ INSPEKCJĄ PRACY

włącz .

            W dniu 16 grudnia 2014 r. w Szkole Podstawowej  im. gen. Władysława Sikorskiego
w Łaszczowie odbyła się uroczystość pod nazwą "Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy.'' Organizatorami spotkania był Okręgowy Inspektorat Pracy w Lublinie, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Lublinie oraz  Burmistrz Łaszczowa.

            Przy współpracy z w/w instytucjami przygotowano rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "Bezpiecznie na wsi", połączone ze spotkaniem z Św. Mikołajem rozdającym prezenty – nagrody dla przedszkolaków i uczniów z placówek oświatowych mieszczących się w mieście i gminie Łaszczów. Nagrody ufundowali: Państwowa Inspekcja Pracy,  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Burmistrz Łaszczowa oraz zakłady pracy i firmy działające na terenie tutejszej gminy. Wyróżnione prace plastyczne wykonane były różnorodnymi technikami, każda przedstawiała niebezpieczne i groźne zdarzenie mogące mieć miejsce podczas prac polowych  oraz wyraźne ostrzeżenie jak ich uniknąć.

Finał II edycji akcji „Paczka Marzeń”

włącz .

W piątek 05 grudnia 2014r. już po raz drugi odbył się finał akcji „Paczka Marzeń” organizowanej przez Biuro Rejonowe Polskiego Czerwonego Krzyża w Tomaszowie Lubelskim.

Akcję zainicjowali uczniowie wraz z opiekunem Dorotą Stawarską z Zespołu Szkół Nr 1 w 2013 roku. Dzieci typują Kluby Wiewiórka wraz z gronem nauczycielskim i pedagogiem szkolnym w szkołach podstawowych z terenu naszego powiatu.

Celem inicjatywy jest wsparcie rodzin z mniejszymi szansami, a w szczególności dzieci, spełnianie ich marzeń, a także podkreślenie dnia, w którym dziecko powinno być szczęśliwe i nie czuło się zapomniane. Maluchy napisały listy do św. Mikołaja, który w towarzystwie Śnieżynek i pomocników rozdał paczki przygotowane przez szkoły i instytucje z terenu całego powiatu. Wręczenie prezentów odbyło się w świątecznej, radosnej atmosferze co zaowocowało szerokimi uśmiechami na twarzach dzieci.

Urząd Miejski w Łaszczowie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury przygotował paczkę dla jednego z dzieci. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby na jego twarzy pojawił się uśmiech.

Szkolenie dla rolników

włącz .

Uwaga!

SZKOLENIE DLA ROLNIKÓW

 

Szkolenie dot. płatności bezpośrednich

na lata 2015-2020

 

Urząd Gminy w Łaszczowie informuje, że w dniu 21 listopada 2014 roku (piątek) od godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie (Łaszczów, ul. Partyzantów 14, 22-650 Łaszczów) odbędzie się szkolenie dotyczące płatności bezpośrednich do gruntów rolnych na lata 2015-2020.

Tematyka szkolenia dot. m.in. wzoru wniosku o przyznanie płatności na 2015 rok, nowych rodzajów płatności (obowiązujących od przyszłego roku), płatności na zazielenienie (praktyki rolnicze korzystne dla klimatu                              i środowiska)

 

Szkolenie przeprowadzone zostanie przez Biuro Powiatowe ARiMR w Tomaszowie Lubelskim.

 

Współorganizatorem szkolenia jest Burmistrz Łaszczowa.

Zmodernizowana świetlica wiejska w miejscowości Dobużek-Kolonia

włącz .

Zmodernizowana świetlica wiejska w miejscowości Dobużek - Kolonia w ramach działania 413 wdrożenie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniające przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.