Informacja o wykonaniu zadania usunięcia wyrobów zawierających azbest

włącz .

Wykonane zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Łaszczów w 2018 roku” zostało zrealizowane dzięki współfinansowaniu środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie w ramach umowy dotacji Nr 228/2018/D/OZ z dnia 28.06.2018 r.