Powszechny Spis Rolny 2020

psr owca

Od początku września do 30 listopada br. trwa w całej Polsce Powszechny Spis Rolny
– najważniejsze badanie statystyczne w tym roku. Spisy rolne odbywają się co 10 lat i obejmują wszystkie gospodarstwa rolne w Polsce. Łącznie spisowi podlega ok.1,5 mln gospodarstw rolnych,
z tego w województwie lubelskim ponad 190 tys.

Dane zebrane w spisie służą m. in. do opracowania programów rozwojowych polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich i dostarczają szczegółowych informacji o sytuacji społecznej, demograficznej i ekonomicznej rolników oraz o prowadzonej przez nich produkcji rolnej. Rolnicy zobowiązani są do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Spisu można dokonać samodzielnie na dwa sposoby:

 • poprzez formularz internetowy, dostępny wraz z instrukcją do logowania na stronie internetowej GUS https://spisrolny.gov.pl.
 • telefonicznie – w przypadku braku dostępu do Internetu – kontaktując się z infolinię spisową na numer 22 279 99 99 1 i wybrać opcję „Spisz się przez telefon”.

Zachęcamy do samodzielnego wzięcia udziału w Spisie za pomocą metody samospisu internetowego, który odbywa za pośrednictwem interaktywnej i bezpiecznej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej: https://spisrolny.gov.pl/. Samospis internetowy jest najwygodniejszą formą wypełnienia obowiązku spisowego. Pozwala na dostęp do formularza spisowego w dowolnie wybranym momencie, tj. o dowolnej godzinie, zarówno rano jak i wieczorem, a w przypadku niedokończenia wypełniania ankiety można się wylogować i w ciągu kilku dni zalogować ponownie by zakończyć jej wypełnianie. Poza tym użytkownik gospodarstwa rolnego (rolnik) może przekazać informacje o swoim gospodarstwie wykorzystując w tym celu dowolne urządzenie, czyli smartfon, tablet, laptop lub też komputer stacjonarny. Przez Internet można się spisać od 1 września do 30 listopada 2020 r. Rolnicy, którzy nie poosiadają dostępu do Internetu lub mają trudności z wypełnieniem formularza mogą skorzystać również z metody  samospisu przez telefon, dzwoniąc na infolinię spisową (tel. 22 279 99 99).

Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się

rachmistrzowie spisowi:

 • telefonicznie – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie telefonicznym,
 • bezpośrednio – w celu przeprowadzenia spisu w wywiadzie bezpośrednim (w razie konieczności).

Do użytkowników gospodarstw rolnych został wysłany list od Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, który zawiera najważniejsze informacje i instrukcje związane z organizacją spisu,
w tym numer gospodarstwa niezbędny podczas logowania do aplikacji spisowej.

W spisie będziemy pytać o dane według stanu na dzień 1 czerwca br., lub za okres 12 miesięcy liczony od 2 czerwca 2019 r. do 1 czerwca 2020 r. włącznie. Formularz spisowy zawiera 11 działów. Jednak nie wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć konkretnego gospodarstwa rolnego. Pytania dotyczą użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów, zwierząt gospodarskich, nawożenia, ochrony roślin, budynków gospodarskich, ciągników, maszyn i urządzeń rolniczych, działalności gospodarczej, struktury dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego (nie będziemy pytali o wielkość dochodów tylko o strukturę), aktywności ekonomicznej oraz chowu i hodowli ryb.

Dane zbierane w spisie są bezpieczne. Osoby wykonujące prace spisowe są obowiązane do przestrzegania tajemnicy statystycznej. Przed przystąpieniem do pracy są pouczani o istocie tajemnicy statystycznej i sankcjach za jej niedotrzymanie.

Więcej na stronie: www.spisrolny.gov.pl.

Samodzielny odczyt i podanie wskazań wodomierza

Szanowni Mieszkańcy !

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, spisu wskazań wodomierzy nie będzie. W celu rozliczenia usługi prosimy o dokonanie samodzielnego odczytu i podania wskazań wodomierza głównego i podlicznika (w przypadku zamontowania) do dnia 30 września 2020 r.

Stan wodomierza można przekazać:

kontakt telefoniczny: 84 6611518

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

licznik

Podając odczyt należy podać również informację:

 1. Imię i Nazwisko :
 2. Adres :
 3. Nr telefonu;

Informujemy, że nasi pracownicy będą starali się kontaktować z Państwem telefonicznie w w/w sprawie. Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji i podawanie informacji na temat faktycznego stanu wodomierzy. W przypadku braku możliwości odczytu istnieje możliwość wystawienia faktury na podstawie  średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych, a ostateczne rozliczenie nastąpi przy rzeczywistym odczycie. Faktury będą Państwu dostarczane  do skrzynek pocztowych.
Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mają ograniczony dostęp do Internetu.

Dożynki Powiatowe 2020

Dożynki w sposób symboliczny kończą żniwa, wieńcząc tym samym roczny cykl prac polowych. To okazja do podziękowań za szczęśliwe zbiory oraz prośby o urodzaj w kolejnych latach. 23 sierpnia 2020 r. w Łaszczowie odbyło się Powiatowe Święto Plonów, które rozpoczął uroczysty przemarsz delegacji dożynkowych do ołtarza głównego na stadionie miejskim, prowadzonym przez Orkiestrę Dętą działającą przy Gminnym Ośrodku w Łaszczowie.

Uroczystego otwarcia dożynek i przywitania przybyłych gości dokonali: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski oraz Aleksandra Pietrasz Burmistrz Łaszczowa.

Starostami Dożynek byli: pan Janusz Kulik oraz pani Justyna Byś
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy wyłoniono zwycięzców:

Kategoria wieńca nowoczesnego:
I miejsce – Nabróż
II miejsce – Wólka Pokarzowska
III miejsce – Lubycza Królewska
Kategoria wieńca tradycyjnego:
I miejsce – Tymin
II miejsce – Brzeziny
III miejsce – Zimno

Wręczono także wyróżnienia w kategorii wieńca tradycyjnego: Zarządu Powiatu Tomaszowskiego dla Telatyna, Przewodniczącego Rady Powiatu dla Dobużka oraz Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu dla Radkowa.
Podczas uroczystości Starosta Tomaszowski wraz z Burmistrzem Łaszczowa oraz przybyłymi parlamentarzystami dokonali wręczenia odznaczeń: „Zasłużony dla rolnictwa”, które są najwyższej rangi odznaczeniemi w zakresie działalności na rzecz rozwoju rolnictwa, nadawanym przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dla osób działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

Tegorocznymi zasłużonymi w powiecie tomaszowskim byli:
1. Grzegorz Mazurkiewicz z Czartowczyka
2. Michał Kaziuk z Czermna
3. Bogusław Jędruszko z Krynic
4. Jarosław Pejda z Polan
5. Małgorzata Burda z Grabowicy
6. Dariusz Łasocha z Grabowicy
7. Andrzej Bardega ze Szczepiatyna
8. Jerzy Kozioł z Budynina
9. Andrzej Ogryzko z Rokitna
10. Krzysztof Okoniewski z Żernik
11. Waldemar Puchalski z Dynisk
12. Sabina Kawka z Podlodowa
13. Mirosław Krawczyk z Hopkiego
14. Szymon Piwko z Rachań
15. Michał Krzeszowski z Józefówki
16. Jolanta Kulpa z Jurowa
17. Stanisław Piliszczuk z Przewłoki
18. Zbigniew Karpiuk z Łykoszyna
19. Dariusz Sokołowski z Franusina

Wręczono również nagrody w konkursie plastycznym „Kolorowe Dożynki” organizowanym przez Burmistrza Łaszczowa. Otrzymali je: Kinga Wojciechowska, Igor Jurkiewicz, Dominika Buczek, Lena Wronka, Paweł Krawczyk, Paulina Buczek Michał Kopiec, Hanna Baj, Anastazja Steciuk, Wiktoria Lembryk, Nikola Lembryk, Karolina Lembryk oraz Zofia Rębisz.

Pełna galeria zdjęć

Gmina Łaszczów w obszarze zagrożonym Afrykańskim Pomorem Świń

Afrykański Pomór Świń – Obszar Zagrożony!

W związku z rozporządzeniem Nr 31 Wojewody Lubelskiego z dnia 11 sierpnia 2020 roku w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatów tomaszowskiego i zamojskiego zostały nałożone poniższe ograniczenia:

§ 4. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, zakazuje się:

 1. wywożenia z gospodarstw i przywożenia do gospodarstw świń oraz materiału biologicznego świń bez zgody właściwego Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 2. transportu     świń     po     drogach     publicznych     lub     prywatnych,     z wyłączeniem dróg w gospodarstwie;
 3. organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt.

§ 5. Na obszarze zagrożonym, o którym mowa w § 1 pkt 3, nakazuje się:

 1. oczyszczanie i odkażanie środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu:
  1. zwierząt,
  2. tusz
  3. pasz
  4. nawozów naturalnych
  5. przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 2. zachowanie   zasad   higieny    niezbędnych    do    ograniczenia    ryzyka    szerzenia    się    choroby,    w    szczególności    odkażanie    rąk    i    obuwia    przez    osoby wchodzące    do    gospodarstwa    lub      z niego wychodzące.

Nakazy i zakazy, o których mowa w § 2, § 3, § 4 i § 5 obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na obszarach, o których mowa w § 1.

Prosimy o bezwzględne stosowanie nakazów i zakazów.

Wydawanie żywności przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łaszczowie – 11-12.08.2020

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie informuje, że będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do żywności z POPŻ.

Żywność będzie wydawana w budynku Straży Pożarnej w Łaszczowie w następujący sposób:

Dzień:Miejscowość:
11.08.2020Ratyczów, Podlodów, Pieniany, Pieniany Kolonia, Zimno, Hopkie, Wólka Pukarzowska, Pukarzów, Pukarzów Kolonia  
12.08.2020Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia, Nabróża, Nabróż Kolonia, Dobużek, Dobużek Kolonia, Steniatyn, Steniatyn Kolonia, Podhajce, Łaszczów, Łaszczów Kolonia, Małoniż, Nadolce, Muratyn, Muratyn Kolonia  

Żywność będzie wydawana w godzinach: 8:00 – 15:00.  Proszę zgłaszać się bezpośrednio do Ochotniczej Straży Pożarnej