Samodzielny odczyt i podanie wskazań wodomierza

Szanowni Mieszkańcy

Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na zaistniałą sytuację sanitarno-epidemiologiczną związaną z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, wstrzymuje się do odwołania wszystkie prace związane z odczytywaniem wodomierzy na terenie gminy. W celu rozliczenia usługi prosimy o dokonanie samodzielnego odczytu i podania wskazań wodomierza głównego i podlicznika (w przypadku zamontowania) do dnia 26 czerwca 2020 r.

Stan wodomierza można przekazać:

kontakt telefoniczny: 84 6611518

Jak prawidłowo odczytać wodomierz?

Dokonując odczytu wodomierza należy podawać tylko czarne cyfry (czytane od lewej strony licznika), które oznaczają zużycie wody w pełnych metrach sześciennych.

licznik

Podając odczyt należy podać również informację:

  1. Imię i Nazwisko :
  2. Adres :
  3. Nr telefonu;

Informujemy, że nasi pracownicy będą starali się kontaktować z Państwem telefonicznie w w/w sprawie. Bardzo prosimy o wyrozumiałość dla zaistniałej sytuacji i podawanie informacji na temat faktycznego stanu wodomierzy.

W przypadku braku możliwości odczytu istnieje możliwość wystawienia faktury na podstawie  średniego zużycia z poprzednich okresów rozliczeniowych, a ostateczne rozliczenie nastąpi przy rzeczywistym odczycie. Faktury będą Państwu dostarczane  do skrzynek pocztowych.

Prosimy o przekazanie tej informacji osobom, które mają ograniczony dostęp do Internetu.

Lubelska e-spiżarnia

e-spiżarnia

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli uruchamia na swojej stronie internetowej Lubelską e-spiżarnię.

Lubelska e-spiżarnia to inicjatywa Dyrektora LODR Wiesława Orzędowskiego. Celem Lubelskiej e-spiżarni jest bezpłatne umożliwienie promocji oferty lubelskich rolników i producentów żywności tradycyjnej i lokalnej wytwarzanej w ramach Dostaw bezpośrednich, Sprzedaży bezpośredniej, Rolniczego Handlu Detalicznego (RHD), Działalności Marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO) z terenu Województwa Lubelskiego.

Zgłoszenia udziału w Lubelskiej e-spiżarni przyjmowane są poprzez przesłanie wypełnionego formularza wraz z jednym dobrej jakości zdjęciem produktu lub produktów na adres e-mail: sfigiel@wodr.konskowola.pl.

Informacji w sprawie Lubelskiej e-spiżarni udziela Pani Sylwia Figiel – pracownik Działu Rozwoju Obszarów Wiejskich – starszy specjalista ds. przetwórstwa na poziomie gospodarstwa i bezpieczeństwa żywności, e-mail: sfigiel@wodr.konskowola.pl, nr tel: 693 901 081, 81 889 06 16.

Do pobrania: 

Regulamin Lubelskiej e-spizarni.docx

Karta zgłoszenie Lubelska e-spizarnia.doc

 

Partnerzy

lubelski urzad wojewódzki w lublinie

Zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego dotyczące zużytych środków ochrony osobistej

Szanowni mieszkańcy !

Jednorazowe maseczki, rękawiczki, chusteczki, przebywając w przestrzeni publicznej (np. przy okazji wyjścia  na zakupy), należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane . Jeśli jesteśmy w miejscu gdzie nie ma takiej możliwości to wspomniane odpady wyrzucamy do zwykłych koszy ulicznych, które z definicji są na odpady zmieszane. Pamiętajmy, aby w żadnym wypadku nie wyrzucać takich odpadów do pojemników na surowce wtórne czy bio.

rękawiczki

IV nabór zgłoszeń na usunięcie azbestu

baner azbest

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego„, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.

Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał

od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.

Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych.

Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, ul. Chopina 14, 22 – 650 Łaszczów, tel. 84 66 11 508 wew. 37 oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl

Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl  – Zakładka Aktualności.

Dokumenty:

Informacje

Regulamin tekst jednolity – 21.04.2020 z załącznikami

zał. nr 1 do Regulaminu – Zgłoszenie lokalizacji

zał. nr 1a do Regulaminu – Oświadczenie – brak sprzeciwu

zał. nr 2a do Regulaminu – Demontaż zgodnie z przepisami

zał. nr 3a do Regulaminu – Oświadczenie o przekwalifikowaniu demontażu na odbiór z ziemi