Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Udzielenie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

– wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 1. Załączniki do wniosku:

1) wyciąg z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG) lub wypis z KRS,

2) zaświadczenia o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek
na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne (aktualne tj. z 3 ostatnich miesięcy), albo oświadczenie
o braku zaległości podatkowych i o braku zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

3) dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi przeznaczonymi
do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki i wykonywany transport nieczystości ciekłych, w ilości odpowiedniej do sprawnego i systematycznego świadczenia usług;

4) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, spełniającym wymagania wynikające z przepisów prawa budowlanego, ochrony środowiska, przepisów BHP i przeciwpożarowych, na terenie której będą garażowane pojazdy asenizacyjne.

5) w przypadku braku własnej bazy transportowej dołączyć kserokopię umowy do korzystania z innej bazy transportowej lub urządzeń spełniających wymagania zaplecza technicznego,

6) kserokopie dowodów rejestracyjnych oraz dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem;

7) dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną,

8) oryginał lub uwierzytelniona kopia dowodu zapłaty opłaty skarbowej; dowodem zapłaty jest też wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej.

Wszystkie kopie dokumentów winny być poświadczone przez upoważnione osoby za zgodność
z oryginałem. 

Przedsiębiorcy ubiegający się o zmianę zezwolenia dołączają do wniosku jedynie załączniki
i dokumenty, które wymagają aktualizacji lub uzupełnienia w związku z wnioskowaną zmianą. 

Formularz wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów do pobrania w Referacie Gospodarki Komunalne, ul. Piłsudskiego 9, oraz w formie elektronicznej ze strony internetowej z zakładki Gospodarka Komunalna.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów składa się
w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Łaszczowie w godzinach pracy Urzędu.

Opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia wynosi 107,00 zł. Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego  w Łaszczowie przy ul. Chopina 14, lub na rachunek Urzędu Miejskiego w Łaszczowie 
nr 37 9620 0005 0000 0260 2001 0011, z dopiskiem: udzielenie zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie pisemnie wezwany do ich uzupełnienia. 

Organ udzielający zezwolenia zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli bazy i środków technicznych będących w dyspozycji przedsiębiorcy, przewidzianych do realizacji usług. 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.):
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U.
  z 2012 r. poz. 299),
 • Uchwała Nr XVIII/116/2016 Rady Miejskiej w Łaszczowie z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łaszczów.

Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2013 rok

Sołectwa

Lp.Nazwisko i imięSołectwoGranice sołectwa
1.Ważny RomanCzerkasyobręb geodezyjny Czerkasy, część miasta Łaszczów – ulice: Jana Pawła II, Zamojska, Spokojna, Łąkowa, Wąska, Zaciszna, Czerkasy.
2.Seń MariaDobużekDobużek, Dobużek-Kolonia
3.Michalczuk ZofiaDomaniżobręb geodezyjny Domaniż, część miasta Łaszczów – ulice: Domaniż, Słoneczna, Spacerowa, Kościuszki – numery 74, 76, 78, i od numeru 80, Różana, Aleksandra Łaszcza – od numeru 17, Przemysłowa – numery 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 i od nr 28.
4.Krawczyk MirosławHopkie Hopkie, Hopkie-Kolonia
5.Sobczuk RyszardKmiczyn Kmiczyn, Kmiczyn-Kolonia
6.Bodeńko IwonaŁaszczówczęść miasta Łaszczów – ulice: Bursztynowa, Aleksandra Łaszcza od numeru 1 do numeru 16, 25 Grudnia, 3 Maja, Aleje Armii Krajowej, Boczna, Chopina, Dworcowa, Józefa Piłsudskiego, Kolejowa, Kościelna, Kościuszki – numery od 1 do 73 oraz 75, 77, 79, Lwowska, Mickiewicza, Miodowa, Ogrodowa, Parkowa, Partyzantów, Piękna, Pogodna, Południowa, Por. Mieczysława Chilińskiego, Przemysłowa – numery od 1 do 13 oraz 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, Rycerska, Stawowa, Sportowa, Targowa.
7.Jendrusina RenataŁaszczów-KoloniaŁaszczów – Kolonia, część miasta Łaszczów – ulice: Tomaszowska, Dębowa, Sosnowa, Cicha, Leśna, Akacjowa.
8.Tucki AndrzejMałoniżMałoniż
9.Czernicki ZbigniewMuratynMuratyn, Muratyn-Kolonia
10.Staszewski ŁukaszNabróżNabróż, Nabróż-Kolonia
11.Huk AgnieszkaNadolce Nadolce
12.Gardzioła AndrzejPieniany Pieniany
13.Borek AnetaPieniany-Kolonia Pieniany-Kolonia
14.Mikuła MarianPodhajcePodhajce, część miasta Łaszczów – ulice: Kardynała Wyszyńskiego, Podhajce, Wiśniowa, Radosna.
15.Waliwender MałgorzataPodlodów Podlodów
16.Garbacz GrażynaPukarzów Pukarzów, Pukarzów-Kolonia
17.Pietrasz AndrzejRatyczów Ratyczów
18.Wronka DorotaSteniatyn Steniatyn, Steniatyn-Kolonia
19.Tys JadwigaWólka PukarzowskaWólka Pukarzowska
20Korkosz RobertZimno Zimno, Zimno-Kolonia

Segregacja odpadów

Opakowania z metalu, plastiku oraz wielomateriałowe:

Worek żółty

– plastikowe butelki po napojach typu PET zgniecione i odkręcone (nakrętki wrzucamy oddzielnie)
– butelki po chemii gospodarczej (puste i odkręcone)
– opakowania kartonowe (umyte i zgniecione)
– opakowania metalowe i aluminiowe (puszki po piwach, konserwach i karmie)
– drobne metale, dezodoranty i inne kosmetyki w areozolu

 

 

nie wrzucać:

– igieł, strzykawek oraz innych ostrych przedmiotów (zabezpieczone wyrzucać do kosza)
– woreczków, reklamówek, małych opakowań foliowych
– foliowych i styropianowych opakowań (np. po ciastkach, produktach spożywczych, zabawkach)
– plastikowych kubków po margarynie, jogurtach, naczyń i opakowań jednorazowych
– pampersów, podpasek, zabawek, styropianu, małego sprzętu AGD i elektronicznego

Odpady zmieszane:

Worek czarny

Odpady zmieszane to takie, które pozostają po posortowaniu wszystkiego, co można ponownie wykorzystać. Odpady te należy wrzucać do pojemnika na odpady nieposegregowane.

– zużyte środki higieny osobistej (jak wata, waciki, pieluchy, podpaski, chusteczki higieniczne),
– zużyta odzież i obuwie,
– wilgotny i zabrudzony papier,
– papier termiczny,
– papier powlekany folią,
– zatłuszczona folia,
– odpady kuchenne (resztki żywności, obierki, fusy po kawie i herbacie itp.),
– skorupki jaj,
– butelki po oleju spożywczym,
– niedopałki papierosów,
– guma,
– styropian opakowaniowy,
– tapety,
– worki od odkurzacza,
– pędzle, pisaki i długopisy,

 

nie wrzucać:

odpadów, które można posegregować

Szkło kolorowe:

Worek zielony

butelki szklane po napojach i słoiki (bez zawartości i nakrętek)
– szklane opakowania po kosmetykach

 

nie wrzucać:

– ceramiki, szkła stołowego, luster, porcelany, kryształu, szkła okiennego
– szyb samochodowych
– żarówek, świetlówek

Papier / tektura:
Worek niebieski
 
– gazety i czasopisma
– gazetki reklamowe, ulotki
– książki i zeszyty
– papier szkolny i biurowy
– tektura i opakowania tekturowe

 

nie wrzucać:

– zabrudzonego i zatłuszczonego papieru
– papieru z folią
– kartonów po mleku i napojach
– tapet, worków po cemencie, wapnie i gipsie

Odpady ulegające biodegradacji:

Worek brązowy

– odpady kuchenne
– trawa

– liście

 

nie wrzucać:

– kamieni
– ziemi

 

Pozostałe odpady podlegające segregacji takie jak np.:

– baterie i akumulatory

– przeterminowane leki i ich opakowania, termometry

– żarówki, świetlówki

– sprzęt elektryczny i elektroniczny KOMPLETNY!!! (tj. telewizory, komputery, telefony komórkowe, żelazka, lodówki, suszarki, kuchenki mikrofalowe itp.)

– odpady wielkogabarytowe, zużyte meble – odpady te mieszkańcy gminy mogą oddać podczas mobilnej zbiórki odpadów, która będzie prowadzona zgodnie z ustalonym harmonogramem wywozu, lub nieodpłatnie przekazać do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

– BATERIE możemy również wrzucić do pojemnika, który znajduje się przy wejściu do Urzędu Miasta w Łaszczowie, lub oddajemy do sklepu, który sprzedaje baterie.

– Przeterminowane leki i opakowania po lekach oddajemy do apteki.

– Opakowania po środkach ochrony roślin oddajemy do sklepu, w którym zostały zakupione.

– Zużyte żarówki i świetlówki można oddać do sklepu, jeśli kupujesz nową lub do gminnego PSZOKU.

– OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN oddajemy WYŁĄCZNIE!!! do sklepów, w których zostały zakupione


Segregowanie się opłaca! Mieszkańcy segregujący odpady komunalne płacą mniej!!!

Dokumenty do pobrania

 1. Druki do wpłat za odpady komunalne
 2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
 4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków
 5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody
 6. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
 7. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody

Kontakt

Informacje o Urzędzie
Pełna nazwa Urząd Miejski w Łaszczowie
 
Dane teleadresowe
Ulica Chopina 14
Kod pocztowy 22-650
Miejscowość Łaszczów
Nr telefonu 084 6611505
084 6611534
084 6611508   wybrane numery wewnętrzne:
50 – Sekretariat
34 – Urząd Stanu Cywilnego
35 – Podatki
36 – Księgowość Szkolna
37 – Rolnictwo / Gospodarka nieruchomościami / Drogownictwo
38 – Obsługa Rady Miejskiej / Rozliczenia opłat za wodę i nieczystości
41 – Oświata szkolna
42 – Inwestycje / Ewidencja Działalności Gospodarczej / promocja gminy
46 – FAX
Nr faxu 084 6611050
Adres e-mail sekretariat@laszczow.pl
Adres skrytki ePUAP /55oajc13bi/skrytka
Dane do wystawiania faktur Gmina Łaszczów
ul. Chopina 14
22-650 Łaszczów
NIP 921-198-74-10
  
Referat Gospodarki Komunalnej Piłsudskiego 9
22-650 Łaszczów
tel: 084 6611518
  
Dodatkowe informacje
NIP:921-15-24-348
REGON:000543491

Nr konta bankowego: 37 9620 0005 0000 0260 2001 0011

Czas pracy:
7.30 – 15.30

Harmonogram wywozu nieczystości

FIRMA SKUP-SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU LEW-POL MIESZCZĄCA SIĘ W DOŁHOBYCZOWIE  UL. USŁUGOWA 7A  TEL 663 686 663  MA PRZYJEMNOŚĆ  OBSŁUGIWAĆ PAŃSTWA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.  Przypominamy o kilku  obowiązujących zasadach. Prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 7.00 przed posesję  w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Niewłaściwie posegregowane  odpady w pojemnikach lub workach  nie zawiązane worki nie będą odebrane  (zgodnie z opisem na workach lub pojemnikach). Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. NIE WCHODZIMY NA POSESJE. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie tel. 84 6611534 wew.38 lub do siedziby firmy.

 

Trasa Rodzaj odpadu VIII IX
X
XI
XII
Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego,
3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka,
25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Domaniż,
Jana Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna,
Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała
Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna,
Wiśniowa
Posesje niezamieszkałe
(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)
 

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

TERMIN I

13 8 6 9 15

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

TERMIN II

25 24 26 26 29
Popiół 6 9 15
Segregowane 13 8 6 9 15

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
2
Posesje niezamieszkałe
(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp.)
 
Łaszcza, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa,
Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Akacjowa, Leśna, Dębowa

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

TERMIN I

14 9 7 10 16
TERMIN II
26 25 27 27 30
Popioły 7 10 16
Odpady segregowane 14 9 7 10 16

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
2
Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska,
Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn,
Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż

 

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne 21 10 9 13 17
Popioły        
Odpady segregowane 21 10 9 13 17

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
4
     
Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż, Nabróż Kolonia, Kmiczyn, Kmiczyn Kolonia

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

22 7
5
16
18
Popioły        
Odpady segregowane 22 7 5 16 18

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
3      
Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany
Kolonia, Pieniany, Podlodów,
Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka
Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów,
Steniatyn, Steniatyn Kolonia
Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne 20 11 8 12 14
Popioły        
Odpady segregowane 20 11 8 12 14

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
3