Dokumenty

włącz .

Referat Podatkowy:

1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

2. DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU ROLNEGO

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH ROLNYCH

DANE O ZWOLNIENIACH I ULGACH PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM

3. DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU LEŚNEGO

DANE O NIERUCHOMOŚCIACH LEŚNYCH

DANE O ZWOLNIENIACH PODATKOWYCH W PODATKU LEŚNYM

4. DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH obowiązująca od 2019 r.

ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

5. WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - wersja pdf

WNIOSEK O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ - wersja doc

OŚWIADCZENIE SKŁADAJĄCEGO WNIOSEK O UŻYTKOWANYCH LUB DZIERŻAWIONYCH GRUNTACH

Załącznik do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Referat Gospodarki Komunalnej:

  1. Druki do wpłat za odpady komunalne

  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

  4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków

  5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody

  6. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków

  7. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody