Dokumenty do pobrania

  1. Druki do wpłat za odpady komunalne
  2. Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  3. Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa
  4. Wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody/odprowadzanie ścieków
  5. Wniosek o rozwiązanie umowy na dostawę wody
  6. Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego, kanalizacyjnego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostaw wody i odbioru ścieków
  7. Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłącza wodociągowego oraz zaświadczenia o zapewnieniu dostarczania wody