Harmonogram wywozu nieczystości

włącz .

Harmonogram wywozu nieczystości z terenu Gminy Łaszczów na rok 2018

Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tyszowcach, ul. Wielka 62, 22-630 Tyszowce,przypomina o kilku zasadach obowiązujących 2018 roku. Ze swojej strony dołożymy starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

Prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 700 przed posesję w odległości do 5 m od krawędzi jezdni, w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Popiół prosimy pakować do oddzielnych worków, które odbierane będą w  dniu wskazanym w harmonogramie. Niewłaściwie posegregowane odpady w pojemnikach lub workach, nie zostaną odebrane celem poprawnego przesegregowania. Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie Tel. 84 6611518 lub do siedziby Spółki. Pozostałe odpady (wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, odpady remontowe, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie) będą odbierane w miesiącu maju. Zasady segregacji pozostają niezmienione. Harmonogram będzie dostępny również na stronie www.puktyszowce.pl Wszelkie problemy, zapytania, uwagi prosimy zgłaszać do naszej firmy osobiście lub telefonicznie do Biura Obsługi Klienta Tel. 84 66 19 370 w. 201 w godzinach od 700 do 1500.

Zarząd i Pracownicy PUK Sp. z o.o.

 

 

Trasa Rodzaj odpadu I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego,
3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka,
25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa,
Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana
Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna,
Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała
Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna,
Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa

Komunalne

I Termin

16

13

13

10 15 12 - - - - - -

Komunalne

II Termin
 -  -  -  24  30  26 - - - - - -
Popiół

2

1 1 11 2 - - - - - - -
Segregowane 16 13 13 10 15 12 - - - - - -
Pozostałe odpady - - - -

15

- - - - - - -
Zabudowa Wielolokalowa (BLOKI)
Komunalne

16

13

13

3

10

17

24

8

15

22

30

5

12

19

26

- - - - - -
Popiół

2

1

1

11 2 - - - - - - -
Segregowane 16 13 13 10 15 12 - - - - - -
Pozostałe odpady - - - -

15

- - - - - - -
Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska,
Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn,
Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż
Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż,
Nabróż Kolonia, Kmiczyn,
Kmiczyn Kolonia
Komunalne

9

6

6

3 8 5 - - - - - -
Popiół

2

1

1

11 2 - - - - - - -
Segregowane 9 6 6 3 8 5 - - - - - -
Pozostałe odpady - - - - 8 - - - - - - -
Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany
Kolonia, Pieniany, Podlodów,
Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka
Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów,
Steniatyn, Steniatyn Kolonia
Komunalne

23

20

20 17 22 19 - - - - - -
Popiół

2

1

1

11 2 - - - - - - -
Segregowane 23 20  20 17 22 19 - - - - - -
Pozostałe odpady - - - - 22 - - - - - - -

 

 

Posesje niezamieszkałe II termin

(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp)

Zmieszane 29 27 27 24 30 26 - - - - - -
Segregowane 29 27 27 24 30 26 - - - - - -