Harmonogram wywozu nieczystości

włącz .

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW GMINA ŁASZCZÓW 2019 ROK

FIRMA SKUP-SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU LEW-POL MIESZCZĄCA SIĘ W DOŁHOBYCZOWIE  UL. USŁUGOWA 7A  TEL 663 686 663  MA PRZYJEMNOŚĆ  OBSŁUGIWAĆ PAŃSTWA W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH.  Przypominamy o kilku  obowiązujących zasadach. Prosimy aby odpady w dniu wywozu wystawić do godz. 7.00 przed posesję w odległości do 5 m od krawędzi jezdni, w miejscu widocznym, w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. Niewłaściwie posegregowane odpady w pojemnikach lub workach, nie zostaną odebrane  (zgodnie z opisem na workach lub pojemnikach). Niewystawione worki lub pojemniki nie będą odbierane i nie stanowi to powodu do reklamacji. NIE WCHODZIMY NA POSESJE. Reklamacje prosimy zgłaszać najpóźniej w następnym dniu roboczym w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie Tel. 84 6611518 lub do siedziby firmy. Pozostałe odpady (wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie) będą odbierane w miesiącu lipcu i październiku. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbieramy tylko kompletny.  Harmonogram będzie dostępny również na stronie Urzędu Miejskiego. Ze swojej strony dołożymy  wszelkich starań, aby nasza współpraca przebiegała w sposób jak najmniej problemowy.

 

 

Trasa Rodzaj odpadu VII VIII IX X XI XII
Piłsudskiego, Rycerska, Chilińskiego,
3 Maja, Targowa, Piękna, Krótka,
25 Grudnia, Partyzantów, Sportowa, Boczna, Kościelna, Kolejowa, Dworcowa, Łaszcza, Domaniż, Spacerowa, Parkowa, Różana, Chopina, Kościuszki, Słoneczna, Przemysłowa, Mickiewicza, Aleje Armii Krajowej, Pogodna, Fredry, Lwowska, Miodowa, Południowa, Stawowa, Ogrodowa, Bursztynowa,
Tomaszowska, Sosnowa, Cicha, Jana
Pawła II, Zamojska, Łąkowa, Zaciszna,
Czerkasy, Wąska, Spokojna, Kardynała
Wyszyńskiego, Podhajce, Radosna,
Wiśniowa, Akacjowa, Leśna, Dębowa

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

 TERMIN I

5 10 6 3 26 23

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

TERMIN II

24 27 25 25 - -
Popiół 24 27 25 25 26 23
Segregowane 5 10 6 3 26 23

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
27 - - 2 - -
Zabudowa Wielolokalowa (BLOKI)
Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne

5

24

10

27

6

25

3

25

26 23
Popioły 24 27 25 25 26 23
Odpady segregowane 5 10 6 25 26 23

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
27 - - 2 - -
Kolonia Łaszczów, Wólka Pukarzowska,
Pukarzów, Pukarzów Kolonia, Muratyn,
Muratyn Kolonia, Nadolce, Małoniż
Dobużek, Dobużek Kolonia, Nabróż,
Nabróż Kolonia, Kmiczyn,
Kmiczyn Kolonia
Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne 25 28 26 28 27 24
Popioły 25 28 26 28 27 24
Odpady segregowane 25 28 26 28 27 24

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
31 - - 3 - -
Hopkie, Hopkie Kolonia, Pieniany
Kolonia, Pieniany, Podlodów,
Ozdobówka, Kulikówka, Krasoniówka
Zimno, Zimno Kolonia, Ratyczów,
Steniatyn, Steniatyn Kolonia
Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne 23 26 24 24 25 27
Popioły 23 26 24 24 25 27
Odpady segregowane 23 26 24 24 25 27

ODPADY POZOSTAŁE

wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony z samochodów osobowych, odpady budowlane i remontowe stanowiące odpady komunalne, przeterminowane leki, chemikalia, akumulatory, zużyte baterie
26 - - 1 - -

 

 

Posesje niezamieszkałe II termin

(sklepy, urzędy, szkoły, firmy, itp)

Zmieszane odpady komunalne (niesegregowane) oraz biodegradowalne 24 27 25 25 26 23
Odpady segregowane 24 27 25 25 26 23