stawki za opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

włącz .


Wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nieruchomości zamieszkałe

 

selektywne nieselektywne

teren miasta

12 zł 17 zł

teren wiejski

11 zł 16 zł

 Nieruchomości niezamieszkałe

 

selektywne nieselektywne

pojemniki 110 l

 13 zł  17 zł

pojemniki 1100 l

 130 zł  170 zł