Rewitalizacja budynku byłej karczmy w Łaszczowie

włącz .

”Rewitalizacja budynku byłej karczmy w Łaszczowie”

Beneficjent: Gmina Łaszczów

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Oś Priorytetowa III: Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne 

Działanie 3.2: Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich

 

Więcej informacji znajduje się w plik PDF