Przebudowa chodników z kostki betonowej na terenie miejscowości Łaszczów

włącz .

 

 

Status operacji

Zakończony

 

W roku 2012 zrealizowano zadanie pn. :

 

 „Przebudowa chodników z kostki betonowej na terenie miejscowości Łaszczów”

 


 

  w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”

w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy

w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich

na lata 2007 -2013

 

Przedmiotem operacji było: Przebudowa chodników z kostki betonowej o pow. 5990 m² w miejscowości Łaszczów

 

  Wartość zadania:                         818 857,35 złotych

 Dofinansowanie ze środków UE:       450 000,00 złotych

 Wkład własny Gminy Łaszczów:       368 857,35 złotych