Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Hopkie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem przylegającego terenu, celem zwiększenia dostępności i polepszenia stanu technicznego infrastruktury społeczno – kulturalne

włącz .

 

 

Status operacji

Zrealizowano

 

Odnowa Miejscowości Hopkie

 

W 2011 roku zrealizowany był projekt pn.:

Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Hopkie wraz z doposażeniem i zagospodarowaniem przylegającego terenu, celem zwiększenia dostępności i polepszenia stanu technicznego infrastruktury społeczno – kulturalnej”