Kontakt

włącz .

Informacje o Urzędzie

Pełna nazwa

Urząd Miejski w Łaszczowie

 

Dane teleadresowe

Ulica

Chopina 14

Kod pocztowy

22-650

Miejscowość

Łaszczów

Nr telefonu

084 6611505
084 6611534
084 6611508

 

wybrane numery wewnętrzne:
50 - Sekretariat
34 - Urząd Stanu Cywilnego
36 - Księgowość Szkolna
37 - Rolnictwo / Gospodarka nieruchomościami / Drogownictwo
38 - Obsługa Rady Miejskiej / Rozliczenia opłat za wodę i nieczystości
41 - Oświata szkolna
42 Inwestycje / Ewidencja Działalności Gospodarczej / promocja gminy
46 - FAX

Nr faxu

084 6611050         

Adres e-mail

sekretariat@laszczow.pl

 

 

Dodatkowe informacje

NIP:921-15-24-348
REGON:000543491

Nr konta bankowego: 37 9620 0005 0000 0260 2001 0011

Czas pracy:
7.30 - 15.30