Przekazanie petycji do rozpoznania

włącz .

przekazanie treści petycji do burmistrz