Informacja o rozpatrzeniu petycji przez radę Miejską podczas sesji w dniu 30 stycznia 2019 roku

włącz .

informacja o rozpatrzeniu petycji

uchwała w sprawie rozpatrzenia petycji

uzasadnienie do projektu uchwały