I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Łaszczowie

włącz .

Dnia 21 listopada odbyła się I sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Łaszczowie, której celem było złożenie ślubowania przez Radnych i Burmistrza. Wybrano również Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łaszczowie.