Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, informujemy o istotnych zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Łaszczowie. Urząd pracuje i realizuje wszystkie zadania z zakresu administracji samorządowej, jednak z uwagi na bezpieczeństwo klientów i pracowników, zostają wprowadzone ograniczenia w bezpośredniej obsłudze mieszkańców. Zalecamy przede wszystkim kontakt elektroniczny i telefoniczny.

Przypominamy, że;

  • obsługa interesantów Urzędu odbywa się za pośrednictwem nr telefonu: 84 661 15 08 i adresu elektronicznego sekretariat@laszczow.pl oraz osobiście w koniecznych sprawach.

Dokumenty należy składać:

  • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@laszczow.pl
  • do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do Urzędu
  • pocztą tradycyjną
  • za pośrednictwem platformy ePUAP w przypadku jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany, 

Zaleca się dołączenie numeru telefonu i/lub adresu e-mail w celu sprawnej komunikacji
z wnioskodawcą.

Kasa Urzędu pozostaje zamknięta do odwołania. Przypominamy, że wszelkie płatności można dokonywać za pomocą bankowości internetowej oraz w placówce BS Łaszczów a także Poczty Polskiej.

Wnioski i dokumenty niezbędne do załatwienia spraw w Urzędzie Miejskim w Łaszczowie, właściwe dla danego referatu są do pobrania na stronie internetowej www.laszczow.pl w zakładce Dokumenty do pobrania.

W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa w Urzędzie zaleca się wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu i godziny wizyty.

Numery telefonów:
Urząd Miejski w Łaszczowie: 84 661 15 08;
                                                       84 661 15 05;
                                                       84 661 15 34;

wew. 34 – Urząd Stanu Cywilnego
wew. 35 – Podatki
wew. 36 – Gospodarka Odpadami / Egzekucje
wew. 37 – Rolnictwo / Gospodarka nieruchomościami / Drogownictwo / Inwestycje
wew. 38 – Obsługa Rady Miejskiej / Obsługa Informatyczna
wew. 41 – Oświata
wew. 42 – Działalność Gospodarcza / Promocja Gminy
wew. 43 – Kasa
wew. 44 – Księgowość
wew. 47 – OPS

Referat Gospodarki Komunalnej 84 661 15 18

 

Dziękuję za wyrozumiałość
     Aleksandra Pietrasz
    Burmistrz Łaszczowa_______________________________________________________


Nowa strona internetowa

Od 3 lutego 2020 roku udostępniona jest nowa wersja strony internetowej Urzędu Miejskiego w Łaszczowie.
Strona archiwalna wciąż dostępna jest pod adresem www.archiwum.laszczow.pl_______________________________________________________


Informujemy, że Kasa Urzędu Miejskiego w Łaszczowie jest czynna do godziny 14.00.

Ponadto przypominamy, że wszystkie wypłaty,
również te realizowane przez OPS w Łaszczowie, są realizowane w kasie Banku Spółdzielczego w Łaszczowie lub na wskazany numer rachunku bankowego._______________________________________________________
_______________________________________________________