Zakup i dostawa 53 sztuk laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich

w rozwoju cyfrowym

– Granty PPGR

 

Na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl znajduje się zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia dot. zakupu i dostawy 53 sztuk laptopów w ramach projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zamówienie finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” .

Wszelkie informacje związane z procedurą zapytania ofertowego znajdują się na w/w stronie internetowej bazy konkurencyjności.

 

 

 

Projekt „Cyfrowa gmina” jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020”