Analiza stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2019 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2018 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2017 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łaszczów za 2013 rok