Zaproszenie na spotkanie konsultacyjne projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata 2021-2027 z perspektywą do roku 2030”

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych projektu „Strategii Rozwoju Gminy Łaszczów na lata                     2021-2027 z perspektywą do roku 2030”.

Spotkanie w ramach konsultacji odbędzie się w dniu 16 maja 2022 roku o godz. 1400 w Gminnym Ośrodku Kultury w Łaszczowie.

Burmistrz Łaszczowa

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

W Urzędzie Miejskim w Łaszczowie ruszył nabór wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wnioski można pobrać ze strony lub w Ośrodku Pomocy Społecznej. Do wypełnienia wniosku potrzebne będą: dane wnioskodawcy, adres pobytu osób przyjętych oraz nr rachunku bankowego wnioskodawcy a także dane osób przyjętych do zakwaterowania: imię i nazwisko i PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość.