Będzie nowe oświetlenie przy drogach

lampa uliczna

Z myślą o bezpieczeństwie pieszych i kierowców Gmina Łaszczów w ciągu kilku miesięcy zamierza zainstalować nowe oświetlenie przy kilku drogach. Przetarg na wykonanie robót właśnie został ogłoszony, a większość pieniędzy na ten cel samorząd pozyskał z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”.- Chcemy wybudować od podstaw lub uzupełnić oświetlenie przy ulicach: Czerkasy, Lwowskiej, Łaszcza, Stawowej, Wyszyńskiego, Przemysłowej i Słonecznej w Łaszczowie, a także zamontować oświetlenie z zasilaniem autonomicznym w miejscowościach Hopkie, Dobużek i Dobużek-Kolonia. W Łaszczowie na długości około 5 kilometrów postawimy 169 słupów z energooszczędnymi lampami LED, natomiast w wymienionych wsiach stanie 16 słupów z lampami, zasilanymi instalacjami, które wykorzystują odnawialne źródła energii, w tym słońce i wiatr – mówi Informacyjnej Agencji Samorządowej burmistrz Łaszczowa Mariusz Zając.

Firmy, które chcą zrealizować tę inwestycję mogą składać oferty do 3 lipca, a wszystkie prace mają być wykonane w ciągu 6 miesięcy od podpisania umowy.

Jeśli najkorzystniejsza oferta nie przekroczy wartości kosztorysowej, 98 procent kosztów gmina pokryje dotacją z części Rządowego Funduszu: Polski Ład Programu Inwestycji Strategicznych, przeznaczonej dla terenów po byłych PGR.

(fot. sxc.hu)