Burmistrz Łaszczowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie zadania publicznego Gminy Łaszczów z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu pt. „Szkolenie w sportach walki” w 2022r.